• 23 lipca 2024

Wielu nauczycieli języków obcych decyduje się na rozpoczęcie nauczania angielskiego jako drugiego języka (ESL) online, aby dotrzeć do szerszej, bardziej międzynarodowej grupy uczniów.

Nie tylko możesz zredukować czas podróży do i z różnych klas, ale także możesz mieć większy pozytywny wpływ na jeszcze większą liczbę osób.

Jeśli przechodzisz z nauczania stacjonarnego na nauczanie angielskiego jako drugiego języka (ESL) online, ten przewodnik jest dla Ciebie.

Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między nauczaniem bezpośrednim i online. Zapoznasz się również z koncepcją "odwróconych klas" i dowiesz się, jak możesz ją zastosować na swoich lekcjach.

Różnice między nauczaniem ESL online i w cztery oczy

Przy przechodzeniu z nauczania twarzą w twarz na nauczanie online należy wziąć pod uwagę kilka różnic:

Umiejętności cyfrowe

Online

Jako nauczyciel będziesz musiał czuć się swobodnie pracować w środowisku online, korzystając z dostępnych narzędzi. Trzeba też nauczyć uczniów (zwłaszcza młodych) korzystania z technologii, której się używa.

Choć technologia może być ekscytująca dla uczniów, pamiętajmy, że liczy się przede wszystkim nauka. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi dydaktycznych, to lekcja, a nie technologia, jest najważniejsza.

Pamiętaj też, że niezależnie od tego, jak dobra jest Twoja platforma edukacyjna, czasem pojawiają się problemy z Internetem. Musisz mieć plan B na wypadek, gdybyś Ty lub Twój uczeń napotkali problem.

Bezpośrednio

Osoby, które nie czują się swobodnie z technologiami edukacyjnymi, mogą spędzać więcej czasu, pracując z podręcznikiem lub używając papierowych arkuszy ćwiczeń. Podobnie jednak jak w przypadku nauczania online, przemyślane wprowadzenie tych narzędzi może mieć pozytywny wpływ na naukę uczniów.

Umiejętności komunikacyjne

Online

Kluczem do efektywnego nauczania online są zróżnicowane umiejętności komunikacyjne. Należy opracować strategie, dzięki którym każdy uczeń będzie rozumiał polecenia i angażował się w zajęcia.

Istnieje kilka wskazówek, które są pomocne na wszystkich poziomach zaawansowania:

 • Rozmawiaj z uczniami przez mikrofon.
 • Używaj okna czatu do pisania wiadomości.
 • Udostępnianie zasobów za pomocą platformy Preply.
 • Używaj starterów konwersacyjnych, aby zaangażować uczniów.
 • Przynieś realia, aby zademonstrować różne rzeczy.
 • Użyj białej tablicy interaktywnej, aby wyjaśnić gramatykę lub słownictwo.

Szybko nauczysz się dostosowywać do potrzeb każdego ucznia i przekazywać mu instrukcje w najlepszy dla niego sposób.

Zajęcia bezpośrednie

Z drugiej strony, w klasie bezpośredniej można widzieć uczniów, chodzić po klasie, aby nawiązać z nimi kontakt i łatwo sprawdzać ich pracę.

Tradycyjne nauczanie polega zazwyczaj na korzystaniu z tablicy lub tablicy interaktywnej do zapisywania notatek lub przykładów, podczas gdy instrukcje przekazuje się uczniom bezpośrednio.

Różnorodność treści

Online

Będziesz w stanie włączać do zajęć bardziej zróżnicowane ćwiczenia i treści na zajęciach. Na przykład:

 • Zamiast tablicy można używać interaktywnej tablicy ekranowej.
 • Zamiast rozdawać dokumenty, można tworzyć dokumenty cyfrowe, które będą udostępniane całej klasie.
 • Jeśli używasz materiałów wideo, nie będziesz odtwarzać jednego filmu dla całej klasy, ale raczej uczniowie będą oglądać go z łącza.
 • Do lekcji można także wprowadzić materiały multimedialne, ale będą one prezentowane uczniom za pośrednictwem filmu.

Zajęcia bezpośrednie:

W klasie fizycznej stosuje się własne podejście do angażowania uczniów i prowadzenia zajęć. Można korzystać z podręcznika, używać materiałów pomocniczych, przemieszczać uczniów w grupach lub udzielać wyjaśnień w formie tradycyjnego wykładu.

Można też zdecydować się na wykorzystanie materiałów audio, wideo i gier interaktywnych. Do ich prezentowania uczniom można wykorzystać białą tablicę interaktywną.

Wprowadzenie realiów do sali lekcyjnej sprawdza się w przypadku zajęć bezpośrednich, ponieważ uczniowie mogą je wziąć do ręki i wejść z nimi w interakcję.

Zarządzanie klasą

Online

Ponieważ fizycznie nie przebywa się w tym samym pomieszczeniu co uczniowie, należy ustalić zasady obowiązujące w klasie, które będą odzwierciedlać nowe środowisko nauczania.

W tym środowisku można napotkać takie problemy z uczniami, jak prowadzenie tajnych czatów, surfowanie po sieci, ograniczone obserwacje, a w niektórych przypadkach trollowanie. Może się też okazać, że uczniowie rozmawiają jednocześnie, co zakłóca dźwięk.

W takim przypadku można:

 • Poprosić uczniów, by w miarę możliwości pracowali w otoczeniu wolnym od zakłóceń lub w ciszy.
 • Wyciszyć mikrofony uczniów na czas rozmowy z prowadzącym.
 • Poprosić uczniów o zamknięcie wszystkich innych kart.
 • Nie wyłączać kamer.
 • Poinformowanie uczniów, że muszą prosić o pozwolenie na opuszczenie sali.
 • Poinformuj uczniów, że rozmowy na czacie muszą odbywać się między całą klasą (lub grupami, do których zostali przydzieleni).

Bezpośrednio

Kwestie związane z zarządzaniem klasą będą znajome - i całkiem inne niż te, z którymi mamy do czynienia w sieci.

Na przykład można zauważyć, że uczniowie przekazują sobie notatki, patrzą na swoje telefony, rozmawiają nad sobą, żują gumę w klasie, jedzą lub piją, a także opuszczają salę bez pozwolenia.

Można ustalić zasady obowiązujące w danej klasie, aby poradzić sobie z takimi sytuacjami i mieć większą możliwość wyeliminowania ewentualnych czynników rozpraszających uwagę w klasie.

Zalety nauczania ESL online

Podjęcie decyzji o nauczaniu ESL online ma wiele zalet, m.in:

Ograniczenie czasu i kosztów podróży

Wielu nauczycieli musi podróżować, aby dostać się na zajęcia. Transport kosztuje, a podróż może być stresująca. Pochłania to dużo czasu i energii, zwłaszcza gdy w danym miejscu odbywają się tylko jedne zajęcia. Z drugiej strony, nauczanie online całkowicie eliminuje czas i koszty podróży - i to bardzo często, można to robić w zaciszu własnego domu..

Więcej godzin nauczania

Jeśli masz szczęście uczyć w szkole, często między zajęciami jest dużo czasu na czekanie, ponieważ uczniowie przychodzą i odchodzą. W obu przypadkach większość dnia spędza się na czekaniu lub przemieszczaniu się, zamiast na nauczaniu.

Jednak nauczyciele języka angielskiego online mogą z większą łatwością organizować zajęcia jeden po drugim. Nie trzeba podróżować ani czekać, aż uczniowie wyjdą lub przyjdą. Jest to idealne rozwiązanie dla efektywności czasoweji można prowadzić o wiele więcej zajęć w ciągu dnia.

Uwolnienie się od papieru

Nauczyciele często grzebią w materiałach, kserokopiach i podręcznikach w klasie. Może to być trudne do opanowania, uczniowie mają przy sobie mnóstwo papieru i nie jest to korzystne dla środowiska.

W przeciwieństwie do tego, nauczanie online jest całkowicie bez papieru. Można dzielić się pracą i instrukcjami za pomocą dokumentów, aplikacji i czatu - a uczniowie nie muszą niczego drukować. Jest to czystsze, łatwiejsze do zorganizowania i ma mniejszy wpływ na środowisko.

Praca z różnymi grupami uczniów

Podczas nauczania bezpośredniego w klasie uczniowie będą pochodzić z okolicy i szkoły. Nauczanie online daje natomiast możliwość dotrzeć do uczniów z całego świata..

Niezależnie od tego, czy mieszkają na drugim końcu świata, czy w mieście obok Ciebie, mogą wziąć udział w zajęciach online. Jeśli więc chciałbyś poznać nowych ludzi i dowiedzieć się czegoś o innych kulturachto nauczanie online może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź nasz artykuł na temat jak uczyć online.

Format zajęć wspomagający nauczanie online

Jeśli dopiero zaczynasz uczyć online i martwisz się, jak podejść do regularnych zajęć w klasie, nie jesteś sam. Wielu nauczycieli ma trudności z prowadzeniem zajęć online, które wymagają pisania, czytania, ćwiczenia słownictwa i gramatyki. I jest ku temu dobry powód.

W tradycyjnej klasie można chodzić po klasie, obserwować uczniów i współdziałać z nimi, gdy pracują nad indywidualnymi zadaniami. Jednak w klasie internetowej te czynności związane z nauką i ćwiczeniami mogą wydawać się dziwne, ponieważ przez długi czas panuje tam cisza. Jednocześnie uczniowie mogą mieć wrażenie, że nie wykorzystują w pełni czasu spędzonego z nauczycielem. Przecież podczas zajęć chcą słuchać, mówić, współdziałać i ćwiczyć.

Wiele z tych problemów można rozwiązać, stosując metodę odwróconej klasy.

Co to jest odwrócona klasa?

Odwrócona klasa to metodologia nauczania, która wykorzystuje konwencjonalne podejście do nauczania i zmienia oczekiwania wobec uczniów podczas zajęć.

Zamiast wyjaśniać uczniom informacje w formie wykładu podczas lekcji, nauczyciel przygotowuje zadanie dla uczniów do wykonania poza klasą.

W domu uczniowie oglądają, czytają lub słuchają tego, co zostało przygotowane przez nauczyciela. Robią notatki, wykonują pracę i przychodzą na zajęcia gotowi do zastosowania i przećwiczenia nabytych umiejętności.

Ta metodologia nauczania języka angielskiego wspiera naukę online na wiele sposobów. Nie tylko daje więcej czasu na upewnienie się, że uczniowie rozumieją materiałale także stwarza więcej okazji do produktywnych i zespołowych działań w klasie.

Dzięki podejściu odwróconej klasy, uczniowie będą spędzać więcej czasu na ćwiczeniu tego, czego się nauczyli.zamiast uczyć się lub pisać po cichu podczas cennego czasu lekcyjnego.

Jak wykorzystać odwróconą klasę do nauki języka angielskiego?

Przygotujmy scenę: wyobraźmy sobie, że pracujemy nad słownictwem związanym z ochroną środowiska. Chcesz, aby uczniowie wykorzystali poznane słownictwo, tworząc krótki projekt i prezentację.

Tematy mogą dotyczyć na przykład odnawialnych źródeł energii, zasad recyklingu lub sposobów ograniczenia zużycia plastiku.

Oto porównanie podejścia tradycyjnego i odwróconej klasy na podstawie powyższego scenariusza:

Tradycyjna metoda bezpośrednia Podejście odwróconej klasy
Przedstawienie zadania uczniom i podzielenie ich na małe grupy lub pary, w zależności od wielkości klasy. Nagranie wideo lub spisanie listy instrukcji wprowadzających do zadania i przedstawiających pomysły na projekty, nad którymi uczniowie będą pracować w domu. Można podać, w jakich grupach uczniowie będą pracować.
Zróbcie burzę mózgów i zapiszcie pomysły na projekty, które mogą wykonać. Uczniowie kontaktują się ze swoimi grupami i wspólnie wybierają projekt, nad którym chcą się skupić.
Poproś uczniów, aby wybrali z tablicy temat, na którym chcieliby się skupić w swoim projekcie. Następnie grupy badają temat w domu i przygotowują krótką prezentację cyfrową, w której opisują go bardziej szczegółowo, używając słownictwa poznanego na zajęciach.
Poproś uczniów, aby zbadali temat i przygotowali krótką prezentację - na papierze lub w formie cyfrowej - bardziej szczegółowo omawiającą temat, używając słownictwa, którego nauczyli się na zajęciach. Kiedy uczniowie przyjdą do klasy, przez 5 minut będą prezentować swój projekt pozostałym członkom grupy.
Po zakończeniu pracy uczniowie muszą przez 5 minut prezentować swój projekt klasie. Po tym czasie pozostała część lekcji jest przeznaczona na zadawanie pytań pozostałym uczniom w grupie, udzielanie informacji zwrotnych, poprawianie błędów i pogłębianie tematu.
Zadawaj pytania innym uczniom w grupie i udzielaj informacji zwrotnych.

Jak widać, w powyższym scenariuszu odwróconej nauki, uczniowie przygotowują się w dużej mierze poza klasą. Kiedy pracują z nauczycielem, bardziej koncentrują się na aspektach związanych z prezentacją. Oczywiście ten przykład projektu został skrócony dla większej przejrzystości. Można go realizować przez kilka klas, z dużą ilością czasu na uwagi i korekty nauczyciela.

Nauczanie ESL online z wykorzystaniem Preply

Mimo że na początku przejście z nauczania bezpośredniego na nauczanie online może wydawać się trudne, po zapoznaniu się z technologią i zastosowaniem metody odwróconej klasy, korzyści staną się oczywiste.

Poza dynamicznymi zajęciami i angażującymi ćwiczeniami uczniowie w odwróconej klasie mają więcej okazji do ćwiczenia umiejętności mówienia, słuchania i produktywnego posługiwania się językiem. Wspierając ich w pracy poza klasą i dążąc do osiągnięcia odpowiednich celów edukacyjnych, można szybko zauważyć, że uczniowie robią ogromne postępy.

A do tego wszystkiego, nauczyciele online na całym świecie cieszą się lepszymi godzinami pracy, większą autonomią i bardziej zróżnicowaną grupą uczniów, Wszystko to sprawia, że nauczanie online jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

Dowiedz się więcej o tym, jak możesz dostać praca korepetytora online w Preply.

Top