• 23 lipca 2024

Nauczanie dzieci może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń - zwłaszcza gdy widzisz, jak szybko robią postępy. Jednak nauczanie dzieci angielskiego online może być również wyzwaniem.

Młodzi uczniowie mają krótki czas koncentracji uwagi, czytanie i pisanie sprawia im trudności, a nawet mogą mieć wahania nastroju podczas zajęć. Wirtualna nauka staje się tym trudniejsza, im młodsze są dzieci.

Jak zatem skutecznie uczyć młodych uczniów online? Istnieje wiele metod, które można zastosować, aby ustalić normy i pomóc młodym uczniom w jak najlepszym wykorzystaniu zajęć językowych online.

W tym przewodniku zastanowimy się, w jaki sposób można zapewnić sobie praca nauczyciela angielskiego online była przyjemna, a zajęcia jak najbardziej efektywne.

Jak być skutecznym korepetytorem online dla młodych uczniów

1. Poznaj swoich uczniów

Dzieci szybko tracą koncentrację, jeśli nie są zainteresowane tematem, który im przedstawiasz. Dlatego zanim zaczniesz uczyć nowego ucznia, ważne jest, abyśapewnić czas na poznanie ich.

Zacznij od prostej analizy potrzeb. W ramach tej analizy należy zadać uczniom pytania dotyczące ich hobby i rodzajów rzeczy, które lubią.

W zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczniów, analizę potrzeb można przeprowadzić w formie pisemnej lub ustnej w ich pierwszym języku lub w języku angielskim. W przypadku bardzo młodych uczniów, którzy mają trudności z pisaniem lub udzielaniem odpowiedzi ustnych, można także wykorzystać obrazki i emotikony (smutne, neutralne i wesołe), aby określić ich preferencje.

Przygotowanie to pomoże dopasować scenariusze lekcji tak, by angażowały, inspirowały i motywowały uczniów.

Przykładowe pytania do analizy potrzeb w zakresie ESL

Poniżej znajdują się przykładowe pytania do analizy potrzeb, które można zaadaptować do pracy z młodymi uczniami.

Przykładowe pytania do analizy potrzeb dla młodych uczniów

Język:

 • Czy lubisz uczyć się angielskiego?
 • Co jest Twoją ulubioną rzeczą w nauce języka angielskiego?
 • Co najmniej Ci się podoba?
 • Jak myślisz, w czym jesteś najlepszy?
 • Co sprawia Ci największą trudność?
Zainteresowania:
 • Czy masz jakiś ulubiony przedmiot w szkole?
 • Jakie masz hobby?
 • Co lubisz robić z przyjaciółmi?
 • Co lubisz czytać?
 • Czy oglądasz filmy lub telewizję?
 • Jeśli tak, to co najbardziej lubisz?

2. Zapoznaj się zzdalna klasa

Młodym uczniom często brakuje podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem. Jednym ze sposobów na rozpoczęcie nauki jest poznanie z nimi wirtualnej klasy. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie rodzica lub opiekuna, który będzie mógł im w tym pomóc. Główne funkcje, których najprawdopodobniej będą potrzebować, to mikrofon, kamera i okno czatu.

Aby pomóc im zapoznać się z obsługą technologii, wykonaj następujące ćwiczenie:

 • Pokaż im obrazek przedstawiający kolor.
 • Poproś, aby za pomocą mikrofonu wypowiedzieli ten kolor.
 • Następnie zapytaj, czy potrafią znaleźć coś w tym kolorze, aby pokazać to za pomocą kamery.
 • Na koniec poproś uczniów, aby powiedzieli, co sądzą o tym kolorze. Możesz zrobić to najpierw, aby dzieci zrozumiały, o co Ci chodzi.

To ćwiczenie sprawdza się, jeśli jesteś nauczycielem w przedszkolu. Można również dostosować to ćwiczenie do wieku starszych dzieci, dodając odpowiednie dla nich przedmioty lub obrazki, a następnie poprosić je o wpisanie odpowiedzi w okienku czatu.

3. Ustalenie rutyny w klasie

Rutyna jest niezbędna do dobrego zarządzania klasą w środowisku nauczania zdalnego. Posiadanie ustalonej rutyny w klasie pomaga zwiększyć efektywność zajęć i sprawia, że uczniowie czują się bezpieczniej ponieważ wiedzą, czego mogą się spodziewać.

Jako przykład można podać poniższy schemat postępowania:

Etap Opis
Powitanie Powitanie uczniów w klasie i nadrobienie zaległości
Rozgrzewka Wprowadzenie krótkiej, zabawnej gry na rozgrzewkę, aby zmotywować dzieci.
Sprawdzenie pracy domowej Poprawienie pracy domowej z poprzednich zajęć.
Ustalenie celów zajęć Określ cele dla tej klasy
Zadanie 1 Wyjaśnij temat, np. środowisko naturalne - uczniowie mają dopasować obrazki do słownictwa.
Przerwa na ruch Zrób uczniom pięciominutową przerwę na ruch. Na przykład, wykorzystaj ćwiczenie "Znajdź w swoim pokoju coś, co jest zrobione z...".
Praca nad projektem / Zadanie 2 Jeśli masz grupę, daj uczniom instrukcje, aby wspólnie pracowali nad mini-zadaniem lub projektem.

Jeśli uczniowie są sami, kontynuują ćwiczenie tematu, który właśnie przerabiają, wykonując nowe zadanie.

Gra interaktywna Przerwij zajęcia krótką grą interaktywną.
Przypomnienie celów zajęć Omówienie materiału, który został dziś przerobiony
Ustalenie pracy domowej Zadać uczniom pracę domową na następne zajęcia.
Pożegnania Pożegnaj się i zakończ zajęcia.

Jeśli masz uczniów w wieku przedszkolnym, możesz zastąpić pracę nad projektem innym zadaniem, odtworzyć krótki film lub zaśpiewać z nimi piosenkę. Aby nie dopuścić do zmęczenia ekranem i utrzymać zaangażowanie uczniów, warto wprowadzić mini-przerwy i gry interaktywne.

4. Skoncentruj się na stroniena zarządzaniu wirtualną klasą

Ustalenie zasad obowiązujących w wirtualnej klasie dla młodych uczniów ma kluczowe znaczenie. W klasie zdalnej może pojawić się wiele problemów związanych z zachowaniem uczniów:

 • Uczniowie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji lub zakłócać jej przebieg, jeśli mają włączone mikrofony.
 • Uczniowie mogą nawet grać w gry lub korzystać z portali społecznościowych, zamiast zwracać na siebie uwagę!
 • Ponadto, jeśli uczniowie są w domu, mogą rozpraszać się otaczającymi ich przedmiotami, np. zabawkami lub urządzeniami elektronicznymi.
 • Starsze dzieci mogą rozmawiać z kolegami z klasy za pomocą czatu.

Aby temu zapobiec, można ustalić następujące zasady:

 • Podczas zajęć wszyscy uczniowie muszą mieć włączone aparaty fotograficzne.
 • Gdy nauczyciel mówi, wszyscy uczniowie muszą wyciszyć swoje mikrofony.
 • Jeśli uczniowie czegoś nie rozumieją, powinni podnieść rękę (dosłownie lub wirtualnie).
 • Przed wyjściem do łazienki powinni zapytać o pozwolenie.
 • Nikt nie powinien jeść w czasie lekcji.
 • Zamykać wszystkie inne strony internetowe, gdy są w klasie.

5. Zastanów się, w jaki sposób wydajesz polecenia

Ucząc dzieci języka angielskiego online, ważne jest, aby ustrukturyzować swoje instrukcje. Zapewnij uczniom wystarczające wsparcie, by mogli wykonać ćwiczenie lub zadanie samodzielnie.

Należy pamiętać o logicznej progresji działań - powinny one być coraz bardziej złożone. Na przykład:

 1. Można najpierw zacząć od zademonstrowania ćwiczenia.
 2. Następnie uczniowie powinni przećwiczyć je w parach lub grupach.
 3. Na koniec uczniowie powinni wykonać je indywidualnie.

Kiedy trzeba powiedzieć uczniom, co mają robić, należy pamiętać, by

 • Mówić powoli i wyraźnie.
 • Sprawdź, co mają zrobić, prosząc ich o sparafrazowanie zadania.
 • Napisać instrukcje w oknie czatu, aby uczniowie mogli je przeczytać.
 • Zachęcaj do podnoszenia rąk i proszenia o wyjaśnienie.

Na koniec warto pokazać uczestnikom ćwiczenia, zadania lub gry, podczas gdy Ty wyjaśniasz, co mają zrobić. Pomoże im to wyobrazić sobie zadanie i łatwiej będzie je wykonać.

6. Zadania powinny być krótkie i proste

Jednym z wyzwań związanych z nauczaniem dzieci przez Internet jest to, że ich uwaga jest krótka. Aby sobie z tym poradzić, podziel lekcje na strawne fragmenty, aby utrzymać postępy w nauce.

Analogicznie, ustal limity czasowe na wykonanie zadań. Jeśli chcesz zająć się czymś bardziej czasochłonnym, np. pisaniem, poproś uczniów, by zrobili to w ramach pracy domowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują dużo ruchu i zabawy. Sugerujemy wprowadzenie pięciominutowych przerw na ruch w klasie lub wprowadzenie krótkiej piosenki, gry lub filmu.

7. 7. Korzystaj z różnych zasobów i materiałów

Oprócz tego, że zajęcia powinny być krótkie, warto też zróżnicować materiały i środki dydaktyczne. Spróbuj wykorzystać:

Realia

Przy wprowadzaniu nowego słownictwa warto wykorzystać przedmioty z życia wzięte, by zilustrować nauczany materiał. Pomoże to wyjaśnić znaczenie i będzie stanowić pomoc wizualną.

Klipy dźwiękowe

W przypadku przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych odtwarzaj piosenki i śpiewaj razem z dziećmi, pracując nad słownictwem. W przypadku starszych dzieci można spróbować:

 • Zgadnij dźwięk - Odtwórz dźwięk, a uczniowie będą musieli na zmianę zgadywać, jaki to może być dźwięk. Dźwięki powinny być coraz trudniejsze!
 • Simon mówi - Uczniowie muszą wykonywać polecenia Twoje lub kolegi z klasy (ale tylko wtedy, gdy polecenie zaczyna się od słów "Simon says").
 • Słuchaj i rysuj - Dzieci słuchają krótkiego wyjaśnienia czegoś i rysują to, co usłyszą.

Filmy wideo

Filmy wideo pomagają nadać kontekst nauczanemu materiałowi. W przypadku młodszych dzieci można spróbować czegoś takiego, jak English Singsinga dla starszych dzieci sprawdź Sam i Mel. Tak długo, jak treść jest związana z celami lekcji, będzie ona wciągająca i zabawna.

Quizy

Po pracy z uczniami nad gramatyką i słownictwem, można spróbować sprawdzić ich wiedzę za pomocą Quizlet lub . Kahoot! Jest to zabawny sposób na zainteresowanie uczniów zajęciami i zachęcenie ich do współdziałania w grupie.

8. Zaangażuj rodziców

Radzenie sobie z napadami złości, destrukcyjnym zachowaniem lub brakiem zaangażowania u młodszych dzieci stanowi wyzwanie dla wszystkich korepetytorów online. W końcu nie ma Cię z nimi w pokoju.

Przed rozpoczęciem zajęć można zachęcić rodziców lub opiekunów, by wkroczyli do akcji i sprawdzili, czy z dzieckiem wszystko w porządku, jeśli zauważą problemy z zachowaniem. Jeśli to możliwe, poproś ich, aby usiedli z dzieckiem i pomogli mu się uspokoić w czasie napadów złości. W razie potrzeby mogą też pomagać dzieciom w korzystaniu z platformy.

Dowiedz się więcej o korepetycjach online dla uczniów

Jeśli weźmiesz pod uwagę powyższe wskazówki, z pewnością nauczanie angielskiego online dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych będzie przebiegało znacznie sprawniej. Wymaga to trochę wytrwałości i cierpliwości, ale na pewno się uda!

Możesz również przeczytać nasz artykuł o tym ,jak być dobrym nauczycielem online.

Top