• 23 lipca 2024

Język angielski nie jest łatwy. Jeśli nie wiesz, na co zwracać uwagę, możesz łatwo wpaść w pułapkę podczas nauki języka angielskiego.

Jedną z takich pułapek są słowa w języku angielskim, które można łatwo pomylić ze sobą. Od tej pory należy być bardziej ostrożnym, ponieważ niewłaściwe użycie tych słów może prowadzić do nieporozumień.

Przyjrzyjmy się zatem tym podchwytliwym angielskim słowom.

  • Your / You're

Pierwsza para angielskich słów na naszej liście to homofony - słowa, które wymawia się tak samo, ale pisze inaczej.

Słowo your jest zaimkiem dzierżawczym, jak w your samochód lub twój blog.

Jesteś to skrót od jesteś w takich zdaniach jak You're screwing up your writing by using "your" when you mean "you are".

  • It's / Its

It's jest skróceniem od it is. Na przykładIt's an apple.

O ile jegoto jest to forma dzierżawcza zaimka it. Na przykład, Ta restauracja słynie z wyjątkowego jedzenia.

  • There / Their / They're

Jeżeli mówimy o czymś, co należy do innych osób, używamy ich.

Słowo there oznacza miejsce, na przykład, Ich dom jest tam.

They're jest skróceniem od they are, na przykład, They're my family.

[subscription_form]

  • Afekt / Effect

Affect to czasownik w języku angielskim. Na przykład, Twoja umiejętność jasnego komunikowania się będzie miała wpływ na twoje dochody.

Zmień jedną literę, a będzie to inne słowo o innym znaczeniu, ponieważ efekt jest rzeczownikiem. Odgrywa on inną rolę gramatyczną. Na przykład, Wpływ słabej gramatyki na dochody danej osoby jest dobrze udokumentowany.

Zastanów się nad tym!

  • Then / Than

Słowo then w języku angielskim ma wiele znaczeń, między innymi "at that time" i "in addition". Nie należy mylić go z "than".

Ogólna zasada mówi, że należy używać niż gdy porównujemy dwie rzeczy, a we wszystkich innych przypadkach używamy then. Przykład: To jabłko jest większe od tamtego.

  • Luźne / Stracone

Proszę nigdy nie mylić tych dwóch słów. Luźny to przymiotnik, który oznacza "niezamocowany lub niepewnie przytwierdzony". Zgubić to czasownik, który oznacza "stać się niezdolnym do znalezienia czegoś". Tak więc Jeśli Twoje spodnie są zbyt luźne, możesz je zgubić!

Uważaj na angielskie słówka!

Pamiętaj o różnicach między tymi trudnymi słowami. Mów poprawnie, kiedy mówisz po angielsku. To jest sexy. ????

Top